DỊCH VỤ - BUFFET - ĐIỂM TÂM
Buffet - Điểm tâm sáng

Khách sạn Phố Hoa cung cấp dịch vụ Buffet điểm tâm sáng và Buffet cuối tuần